Mesto Trenčín

Realizácia informačného chatbota pre mesto Trenčín. Hlavnou úlohou je informovanie o aktuálnych udalostiach, kultúrnych a športových podujatiach v meste, zasadnutiach samosprávy, úradnej tabuli, rozhodnutiach a dokumentoch mesta. Jednou z nadstavbových funkcií je edukačno-gamifikačná, ktorá prostredníctvom konverzačného dialógu predstavuje zaujímavé historické momenty mesta, s možnosťou získania "pečate" ako odmeny za znalosti, od Matúša Čaka Trenčianskeho.

Počas 3 mesačnej testovacej fázy ho využilo viac ako 4 tisíc obyvateľov a návštevníkov mesta. Implementovaný je priamo na webstránke mesta vo forme webchatu ako aj ako Matúš Čák Trenčiansky v aplikácii Facebook Messenger.

Projekt v médiách:


Máte záujem o konzultáciu o možnostiach a podmienkach nasadenia virtuálneho asistenta (chatbota) vo vašej samospráve?

Mám záujem o konzultáciu zdarma