Smart city – moderné technológie v samosprávach

Poskytujeme vývoj a implementáciu virtuálnych asistentov (chatbot) na internetových portáloch verejnej správy.

Hlavné ciele využitia chatbotov:

  • rýchlejšie získavanie informácií pre občanov
  • jednoduchšie riešenia RPA procesov (formuláre)
  • zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov
  • zjednodušenie používania služieb pre občanov
  • zníženie administratívnej náročnosti
  • zníženie vynakladaných nákladov na prevádzku IT
  • zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy
  • zvýšenie používania služieb eGovernmentu
  • podpora propagácie samosprávy

Vybrané referencie

Mesto Trenčín
Banskobystrický samosprávny kraj
korona.gov.sk - Covid.chat
Mám záujem o konzultáciu zdarma